Over Evie

Een grote groep Nederlanders geeft aan wel eens last te hebben van lichte psychische klachten en/of zichzelf wel eens de vraag te stellen hoe beter met stress om te kunnen gaan. Deze groep acht het vaak nog als ‘niet nodig’ om hiermee naar een hulpverlener te gaan. Door middel van e-health kunnen lichte klachten preventief worden aangepakt. E-health is de verzamelnaam voor allerlei digitale hulpmiddelen in de zorg. Bij zorg wordt ook steeds meer gekeken naar het voorkomen van zorgvraag door online zelfhulp en preventie.

Voor iedereen

Evie, dat staat voor ‘E-health voor iedereen’ is ontstaan als platform met de focus op online zelfhulp en preventie. Inmiddels hebben ook huisartsen, POH-GGZ en professionals uit de generalistische Basis GGZ en specialistische GGZ zich op dit platform aangesloten. Evie is hierdoor een echt regionaal e-healthplatform dat ervoor zorgt dat alle gebruikers van Evie toegang blijven houden tot het eigen werk en dat zij bij bijvoorbeeld een door- of terugverwijzing niet opnieuw hoeven te beginnen met dezelfde modules en gegevens niet opnieuw hoeven in te vullen.

Samenwerking

Evie is een initiatief vanuit Praktijksteun en wordt ondersteund vanuit regionale samenwerkingen tussen huisartsen, POH-GGZ, gemeenten, GGZ-organisaties en e-healthleveranciers. Samen hebben we als doel om iedereen een eigen instrument te bieden waarmee (lichte) psychische klachten kunnen worden voorkomen of aan eigen herstel gewerkt kan worden. Zelf werken aan klachten doen we volgens Evie allemaal het beste op onze eigen manier: waar, wanneer en met wie iemand dat wil. Met het grote aanbod aan e-healthmodules geeft Evie een gebruiker meer kennis over een specifiek onderwerp en daagt diegene uit hier iets mee te doen. Bovendien biedt Evie ook oefeningen om de nieuwe kennis in de praktijk te brengen en iemands vaardigheden te versterken.


Benieuwd naar het aanbod in zelfhulptrainingen?

Bekijk hier het aanbod